Misjon All Modul

Det er vår misjon å optimalisere og gjøre lagring og distribusjonslogistikk enklere og mer oversiktlig for våre kunder, spesielt de som befinner seg i helserelaterte markedssegmenter.

Det er vår ambisjon å bli den beste spesialisten i Benelux på dette området.

Med kunnskaper om hva rammebetingelsene er for våre kunders spesifikke lager- og distribusjonslogistikk, har vi satt sammen en produktportefølje rundt de europeiske modulære ISO-målene (600 x 400 mm). Et multifunksjonelt lager- og transportsystem og tilhørende programvarepakker er en viktig del av dette. 

Kombinert med våre kunnskaper og årelange erfaring gir vi effektivt form til våre kunders logistikkjede.

Dette vil gi besparelser og effektivitet i logistikkjeden både nå og i fremtiden.

Gå nå til:

Kontaktside