Nye modulære PP+-transportbakker kan desinfiseres termisk

3 september 2018 klokken 13:46

Forstørr: Nye modulære PP+-transportbakker kan desinfiseres termisk

Den sentrale steriliseringsavdelingen (SSA) på UMC Utrecht har benyttet seg av termisk desinfisering av transportbakker siden 2007. Transportbakkene desinfiseres på høy temperatur i en vognvaskemaskin (90 grader Celsius) for å holde syklusen så kort som mulig. Dette utsetter materialet for store belastninger, kunststoffet i de nåværende bakkene viser tegn på slitasje innen et par måneder. UMC Utrecht har i flere år vært på utkikk etter transportbakker som tåler termi

Nå ser det ut til at løsningen er funnet.

Jeroen de Geus er ansvarlig for sterile medisinske hjelpemidler ved UMC Utrecht. Han har jobbet ved det Universitaire Centrum siden 1982. Den gangen het det AZU. I 1997 fusjonerte AZU med Wilhelmina Kinderziekenhuis og senere med det medisinske fakultetet ved Universiteit Utrecht, og da oppstod Universitair Medisch Centrum Utrecht.

SSA er det sentrale punktet i en daglig løpende logistisk prosess. Skitne, medisinske instrumenter kommer i transportbakker fra operasjonssaler, poliklinikker og pleieavdelinger. Deretter blir disse rengjort, desinfisert, sterilisert og pakket før de returneres. Instrumentene og transportbakkene vaskes separat i en separat rengjøringsprosess. Instrumentene vaskes i instrumentvaskemaskinen, bakkene i en vognvaskemaskin. «Det finnes tre typer transportbakker fra SSA i omløp i MCU», sier Jeroen de Geus. «Ikke-modulære bakker for de små instrumentene, bøtter til for eksempel vaginale spekulumer og de større modulære transportbakkene for instrumentnett og fleksible skop.»

Materialskade ved høy temperatur

Jeroen de Geus: «Tidligere ble alle transportbakker rengjort og desinfisert for hånd. Men da sykehuset flyttet til dagens plassering i 1989 begynte vi å desinfisere dem termisk i en vognvaskemaskin. I 2007 ble det gjort et bevist valg av termisk desinfeksjon, da dette er den mest effektive formen for desinfeksjon, og foretrekkes over kjemisk desinfeksjon der dette er mulig (WIP-retningslinjer Fremgangsmåte rengjøring, desinfeksjon og sterilisering). Denne desinfeksjonstiden tar også kort tid og sikrer en validert og reproduserbar prosess.»

«Vi holder rengjøringssyklusen så kort som mulig, prosessen er nå ferdig på under 20 minutter. Dette betyr at temperaturen stiger til mer enn 90 grader. De store transportbakkene har i flere år vist tegn på materialproblemer. I løpet av årene har vi prøvd ut transportbakker av forskjellige materialer fra forskjellige leverandører, men alltid dukket det raskt – for raskt – opp skader.  Materialet blir sprøtt og det dukker opp sprekker og revner etter omtrent seks måneder, noe som gjør dem ubrukbare. Det er et alvorlig problem. Til daglig har vi her rundt 50 bakker i omløp, og de er veldig viktige i steriliseringskjeden.»

Tilfredsstillende resultater

De Geus undersøkte med andre sykehus i Nederland og i utlandet, men overalt hadde man samme problem. I 2015 kom UMC i snakk med All Modul, spesialist på medisinsk logistikk. «Sammen påbegynte vi en prosess med å utvikle en transportbakke som kunne rengjøres maskinelt på høy temperatur, med lang levetid og til en betalbar kostnad.» Etter en rekke tester med nye kunsstoffkombinasjoner kom All Modul i begynnelsen av 2016 med testbakker av modifisert polypropen (PP+), som klarte seg godt ved høye temperaturer. I april påbegynte man intensive tester i sykehusets SSA, der man simulerte to års bruk på kort tid. Jeroen de Geus: «Resultatene var meget tilfredsstillende.»

Endelig en god løsning

Nå er det omtrent 50 store gule transportbakker av det nye PP+-materialet i omløp. De viser ingen tegn på slitasje. Bakkene forblir glatte og det gjør dem også bedre å jobbe med for medarbeiderne på SSA. De gamle bakkene ble rue og «stikkete».  Dette gjorde at de jevnlig ødela forpakningsmaterialene til de sterile produktene, og medarbeiderne fikk kutt og skader av dem. Da ble disse transportbakkene tatt ut av omløp. Jeroen de Geus: «Det var ofte mangel på bakker. Hvis man ikke har dem så har man et problem. Og man har heller ikke lyst til å skifte dem ut hvert halvår, det er en stor og unødvendig utgiftspost. For oss er det derfor en stor lettelse at vi nå har funnet en god løsning.»

Utvidet testfase av alle de nye transportbakkene

Fra 1. april 2016 ble de nye modulære transportbakkene intensivt testet ved UMCU. Bakkene ble festet på vognvaskemaskinens lastevogn og gjennomgikk slik alle maskinelle prosesser. 3 eller 4 ganger daglig, 15 til 20 ganger per uke. Slik kunne man på kort tid simulere nesten to års belastning. Testfasen ble avsluttet i slutten av juni. Bakkene hadde da gjennomgått mellom 195 og 260 termiske rengjøringsprosesser.

Bakkene viste fremdeles ingen tegn til slitasje. Deretter ble «virgin»-materialet og det testede materialet undersøkt i et eksternt laboratorium. Det som er interessant er at flere kjennetegn har utviklet seg positivt. Fleksibiliteten er steget med 5 %, og motstanden mot skade som skyldes mekanisk støt med hele 10 %. UMCUs SSA jobber nå med de nye transportbakkene og er meget fornøyde med dem.

 

Produktinformasjon

PP+-assortimentet består for øyeblikket av:

  • Gul modul 300 x 400 x 10 mm (art.nr. 11434010), brukes også som lokk
  • Gul modul 300 x 400 x 100 mm (art.nr. 11434101), egnet for enkel krysseparasjonsdeler
  • Gul modul 300 x 400 x 200 mm (art.nr. 11434201), egnet for enkel krysseparasjonsdeler
  • Gul modul 600 x 400 x 10 (11464010 mm), brukes også som lokk
  • Gul modul 600x400x100 (Art.nr. 11464100), ikke egnet for separasjonsdeler
  • Gul modul 600 x 400 x 200 mm (art.nr. 11464201), egnet for enkel krysseparasjonsdeler
  • Grønn modul 600 x 400 x 10 mm (art.nr. 11864010ABG), brukes også som lokk, antibakteriell
  • Grønn modul 600x400x100 (Art.nr. 11864100ABG), ikke egnet for separasjonsdeler, antibakteriell