Medisinsk strømforsyning

All Modul leverer forskjellige batteri- og strømsystemer for mobile bruk av medisinske apparater og IKT-løsninger. Vi kan også ta oss av vedlikehold eller levere utskiftingsbatterier til forskjellige merker VPH.