Medisinsk multifunksjonelt veggsystem

medisinsk-multifunksjonelt-veggsystem-oppvåkningsavdeling

Optimalisere oppvåkningsavdelingen

I praksis har det vist seg å være vanskelig å oppnå en optimal integrering av utstyr, apparater og lagerplass i på vente- og oppvåkningsrom. En viktig grunn er at realiseringen av disse rommene foregår i faser, og ofte er ikke all informasjonen om en følgende fase kjent. Derfor skjer det ofte at man overser noe eller gjør feil antakelser. Resultatet er en løsning som på mange måter kunne vært bedre, f.eks. når det gjelder:

  • Ergonomi
  • Tidsbruk
  • Kontroll over kabling
  • Lagerplass
  • Hygiene

Aeroo Veggsystem

For å kunne innrede på best mulig måte er Aeroo veggsystem blitt utviklet for vente- og oppvåkningsavdelinger. Dette modulære systemet integrerer apparater og lagerplass i en ergonomisk optimal løsning. Systemet settes sammen i samråd med brukeren, og ergonomi og reduksjon av tidsbruk står i fokus. Man ser blant annet på plasseringen av apparatene og arbeidsbetingelsene.

Veggsystemet festes på veggen eller til tilførsels- og utstyrskanalen, ved sengens hodeende. Alle medisinske apparater festes til veggsystemet, slik at de innebygde kabelkanalene gir nok plass til å skjule ledninger og slanger så mye som mulig. Slik oppnår man et systemet som er lett å rengjøre.

Aeroo-veggsystemet kan benyttes både ved nybygg og renovering. Hvis det finnes vinduer i veggen systemet skal festes til er ikke dette noe problem.

Siden alle apparatene monteres på veggsystemet, kan konfigurasjonen bygges opp et annet sted, for eksempel på medisinteknisk avdeling. For å montere systemet etter at det er bygget opper en spesialvogn tilgjengelig. Denne vognen kan også brukes ved vedlikehold og feil for å kunne bytte systemet raskt.

Pasientsentral

Siden alle apparater er festet til veggsystemet, er alt man trenger innen rekkevidde. Sykepleierne vil derfor bli gående mindre frem og tilbake. Dette sparer mange logistikksteg frem og tilbake til skapene, og dermed også tid. Den store fordelen er at sykepleiere kan forbli i nærheten av pasienten.

Implementeringsprosess

Gjennomføringen av et optimalisert veggsystem utføres i faser. I den forbindelse er grundighet og fullstendighet ytterst viktig.

Kartlegging av ønsker og krav

I denne fasen ser man i samråd med alle involverte på de medisinske apparatene som skal brukes, måten det skal jobbes med dem, forbruksmateriell og lagerplass.

Ergonomisk analyse

De handlingene som brukeren skal utføre blir kartlagt, og slik bestemmes den beste plasseringen av blant annet apparatene og lagerplassene.

3D CAD-modell

Med utgangspunkt i kartleggingen og analysen blir det så laget et 3D CAD-design. Denne modellen diskuteres deretter grundig med alle involverte parter, og tilpasses om nødvendig slik at alle blir fornøyde med resultatet.

Prøveplassering og evaluering

Hvis det er ønskelig kan man gjennomføre en prøveplassering for å se om systemet oppfyller forventningene. Det kan gjennomføres endringer både under prøveplasseringen og etter evalueringen, slik at man kan være sikre på at man sitter igjen med et optimalt system.

Endelig utrulling

Til slutt kan systemet leveres til alle steder på vente- og oppvåkningsavdelingene. Ettersom systemet leveres fra lager er leveringstidene korte.

Ønsker du å se nærmere på dette produktet?

Vi har tilgang til et demonstrasjonsmiljø der du kan prøve produktene dine. Er du interessert i dette? Gjør i så fall en avtale nedenfor.

Be om informasjon ›
Ring meg opp ›

Implementering:

Våre tjenester går selvfølgelig lengre enn kun produktanskaffelsen. Forskjellen ligger i planen som vi skriver for deg og den implementeringsprosessen som følger. På nettsidene våre har vi oppsummert hvordan vi jobber. Vi vil imidlertid gjerne gi mer informasjon om dette i en personlig samtale. Derfor trenger du bare å fylle ut telefonnummeret ditt, så ringer vi deg så snart som mulig.

Se hvordan vi jobber

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon?

Fyll ut skjemaet, så ringer vi deg opp.