Gjennomføring av utstyrsprosjekter

All Modul har forståelse for at innredningen av helseinstitusjoner kan gå hånd i hånd med turbulente perioder. Vi er fleksible og tilpassningsdyktige og finner løsninger som siste ledd i kjeden innenfor et nybyggings- eller ombyggingsprosjekt. På grunn av vår årelange erfaring takler vi overraskendeendringer godt.

Vi leverer alltid tjenestene våre i godt samarbeid med oppdragsgiveren. Vi jobber stille og rent, ut fra en forhåndsbestemt plan. Og det er selvfølgelig rom for endringer i denne planen. Vi er klare til å improvisere, komme med handlekraftige løsninger på endringer og om ønskelig til å overta hele jobben fra deg.

Er All Modul riktig partner for deg? I så fall vil vi gjerne ha kontakt med deg. Ring eller send en e-post til All Modul så svarer vi deg så raskt som mulig.